Ola Midttun

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
marin arealforvaltning, tilsyn akvakultur, kystnøre fiskeridata, verneområder, nasjonalparker, akvakultur oppdrett og lokalisering, seismikk, plansaker, generelle tiltak i sjø utfylling, mudring etc.), tilsyn, plansaker