Ann-Magnhild Solås

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

marin arealforvaltning, plansaker (kommuneplaner, reguleringsplaner, marine verneplaner), akvakultursøknader (lokaliseringssaker), tiltak i sjø (mudring, dumping, utfylling, sjøkabler, småbåthavner)