Ole-Einar Jakobsen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

marin arealforvaltning/planarbeid, akvakulturforvaltning, fiskerihavnsaker, marint biologisk mangfold, tang- og tarehøsting, marine verneområder, regionalt planforum Møre og Romsdal og Trøndelag, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring, sprenging, rør, kabler etc.)