Charlotte Skeide Norseng

E-post:

Divisjon: Forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Marin arealforvaltning, plansaker, akvakultursøknader, utslippssøknader, fiskerihavner, feilplasserte anlegg, tiltak i/nær sjø og marine verneplaner