Charlotte Skeide Norseng

E-post:

Divisjon: Forvaltningsdivisjonen

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Marin arealforvaltning. Fiskeri- og akvakulturinteresser i forbindelse med planlegging og tilrettelegging for annen aktivitet. Høringer av arealplaner, uttalelser til søknader om akvakultur og andre tiltak i og nær sjø.