Seksjon akvakulturtildeling

Ledes av Anne Brønsten Osland. Strategi og regelverksutvikling på forvaltningsområdet. Tildeling av akvakulturtillatelser, inkludert auksjoner og tillatelser til særlige formål. Havbruksfondet og veiledning til fylkeskommunene i forbindelse med tildeling og lokalisering av akvakulturtillatelser. Forvaltning av Akvakulturregisteret.


Navn
Anita Nygård Reistad
Anita Sagstad
Anne Brønsten Osland
Camilla Myr
Eivind Sakslind
Elin Maria Norberg Aase
Jonathan Vaz
Lene Kristin Røyrane-Løtvedt
Linn H. Vetaas
Mari Sørensen Aksnes
Mathias Stølen Ugelvik
Melina Taraldsen
Nina Schultz
Paul Gustav Nyland
Sara Leksen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet