Anita Nygård Reistad

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Akvakulturregisteret, opplæring av registerførere i Akvakulturregisteret (brukerstøtte), kvalitetskontroll, saksbehandling tilbakebetaling av gebyr og avgift for tilsyn og kontroll, publisering på nettfisken og internett, forespørsler. Havbruksfondet