Nina Schultz

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: akvakultur tildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur- og havbruksregisteret, publisering på intranett, KH-sjekk