Sara Leksen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur, generell saksbehandling, klagesaksbehandling, forskningstillatelser, stamfisktillatelser, resultatrapportering for forskningstillatelser, fiskehelse, sekretariatsfunksjon for Fiskeridirektoratets faglige råd for hhv. forskningstillatelser, faglige utredninger og avveininger, veilednings- og informasjonsoppgaver