Paul Gustav Nyland

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur, havbruk, regelverksutvikling, havbruk til havs, sameksistens i havrommet, arealdisponering,