Anita Sagstad

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
akvakulturtillatelser til forsøks- og forskningsformål og stamfiskformål, rådgivning knyttet til fiskehelse- og fiskevelferdsaspekter i fiskeoppdrett.