Linn H. Vetaas

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur: tildeling av tillatelser til særlige formål, dispensasjonsøknader for akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, tillatelser til akvakultur av akvakultur laks, ørret og regnbueørret på land, akvakultur av torsk, A-registerforskriften, generell saksbehandling