Linn H. Vetaas

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakulturtildeling: havbruk til havs, tillatelser til særlige formål, tillatelser til akvakultur av akvakultur laks, ørret og regnbueørret på land, akvakulturregisterforskriften, regelverk