Elin Maria Norberg Aase

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandling av søknader om undervisningstillatelser, visningstillatelser og slaktemerd, saksbehandling av søknader om dispensasjoner etter forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, rådgivning i tilknytning til auksjon, produksjonsområder og kapasitetsjusteringer, rådgivning i tilknytning til tare- og algedyrking