Anne Brønsten Osland

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
leder seksjonen