Trond Havelin

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Kvalitetssikring av data og utveksling av fangstdata med andre land.  Interne og eksterne henvendelser på fangststatistikk. Oppfølging av innsendte data fra fiskesalgslagene. Produksjon av offisiell statistikk.