Rune Baug Mjørlund

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Medlem i den norske ICCAT-delegasjonen, kompensasjonsordningen, rapporter på hjemmesiden, landings- og sluttseddeldata, fangststatistikk, statistikk åpen gruppe