Merete Fauske

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

statistikk og lønnsomhetsanalyse for akvakultur/oppdrett, biomassestatistikk, publikasjonene «Lønnsomhetsundersøkelse for akvakultur» og «Nøkkeltall for norsk havbruksnæring», statistikkrapportering nasjonalt, statistikkrapportering til internasjonale organisasjoner, data til forskning, offisiell statistikk