Anette Ellefsen Persen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten, lønnsomhet fartøy, data til forskning, forespørsler