Anita Kjeilen Steinseide

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder arbeidet ved seksjonen, som har følgende hovedarbeidsområder: innhente og kvalitetssikre data til forvaltning, kontroll og statistikk herunder fiskeri- og akvakulturstatistikk (også offisiell statistikk), lønnsomhetsundersøkelser for fiskeflåten og akvakulturnæringen, omregningsfaktorer, kodeverk, tilrettelegging og formidling av data (herunder åpne data og data til forskning), informasjonsforvaltning, bærekraftsindikatorer