Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Trond Almendingen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Mottakssystem og datakontroll for fangstdata (landings- og sluttseddeldata). Formidling og tilrettelegging av fangstdata, statistikk og åpne data. Produksjon av rapporter til nettsider. Data til forskning. Statistikkrapportering nasjonalt og internasjonalt. Medlem i arbeidsgruppe for statistikk i NEAFC. Leder av av arbeidsgruppe i bilateralt utviklingsprosjekt med Sri Lanka. Tillitsvalgt representant for NTL Fiskeridirektoratet i ansettelsesråd og arbeidsmiljøutvalg.