Tove Aasheim

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Offisiell statistikk, representerer Fiskeridirektoratet i Utvalget for offisiell statistikk, deltar i prosjektgruppe for intern datakatalog (informasjonsforvaltning), kodeverk tilknyttet landings- og sluttseddeldata, data til forsking, åpne data, bærekraftsindikatorer, miljøregnskap/havregnskap, deltar i arbeidsgruppe for verdiskaping underlagt Faglig forum for norske havområder, statistikk fiskere, fartøy, og fiskeritillatelser (konsesjoner og deltakeradganger), lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten, statistikk åpen gruppe torsk.