Seksjon analyse og risikovurdering

Ledes av Knut Lervåg. Seksjonen jobber oppdragsbasert og sammenstiller data og objekt tematisk i samarbeid med andre seksjoner i divisjonen. Digitaliseringsbistand til andre enheter i divisjonen. Bidrar i informasjonsforvaltningsarbeidet og bistår øvrige seksjoner i divisjonen med analyse og statistikkarbeid. Risikostyringsprosessen for kontroll og tilsyn med fiskeri og akvakultur, utvikling av felles metodikk og digitalisering. Forvaltning og utvikling av nødvendige verktøy, som for eksempel Saga.


Navn
Anne Kari Øhman Meisingset
Bjørnar Myrseth
Frank Ove Olsen
Gard Kroken
Gjermund Birkeland
Johan Ellingsen Wold
John-Erik Ågotnes
Jonathan Alvestad
Kari Silden Tytingvåg
Kjellaug Eik Litland
Kjetil Gramstad
Knut Lervåg
Ole Brevik
Roger Fosse
Sigurd Valdés Richardsen
Sindre Wirkola
Steffen Hauge Wolff
Stian Totland
Sverre Falck Langaas
Thea Johanne Ness-Mortensen
Victoria Nymo

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet