Kjellaug Eik Litland

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon analyse og risikovurdering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rømming av fisk, erfaringsbase, akvakultur, oppdrett, utviklingstillatelser, risikostyring, risikovurderinger, havbruk til havs