Tilsyns- og kontrolldivisjonen

Ledes av Siv June Hansen. Divisjonen skal jobbe for å sikre høsting av marine ressurser i samsvar med nasjonale og internasjonale reguleringer og en akvakulturnæring som driver i tråd med fastsatte krav.


Navn
Andrè Heggstad
Siv June Hansen
Janne Andersen
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet