Strategisk fiskeriseksjon

Ledes av Thord Monsen. Forvaltning og utvikling av regelverk for fiskerikontrollen, rådgivning til departement, utarbeidelse av retningslinjer, bestilling av kunnskapsstøtte mv. som er nødvendig for kontrollarbeidet. Samarbeid med seksjon for analyse og risikovurderinger om risikovurderinger. Utarbeide føringsbrev for fiskerikontrollen.


Navn
Andreas Melingen
Arild Skulstad
Bjarne Schultz
Britt Hafsmo
Eli Haugland
Euthemia Katsarou
Finn Hov
Janne Helen Ruben
Jens Altern Wathne
Jørgen Svendsen
Ole Høstmark
Per Wangensten
Pia Jonsson
Roger Fiksdal
Runa Myrvang
Thord Monsen
Åse Berge

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet