Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Åse Berge

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk fiskeriseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Stedfortreder for seksjonssjefen, ansvar for opplæring og kompetansebygging, koordineringsansvar for Håndbok i ressurskontroll (kontrollmanualen) og faggrupper.  Oppfølging Nasjonal operasjonell risikovurdering (NORP), Sjøtjenesten, fiskesalgslagene, Mattilsynet, Justervesenet, reguleringsmøte og reguleringsforskrifter. Oppgaver relatert til landingsforskriften - (journal og vekt), tekniske forskrifter (høstingsforskriften), fangst ID - satsing. Involvert i Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV), havnestatskontroll, håndhevelsesveiledningen, BarentsWatch. Deltar på kysten rundt, NORP - risikobilde og utvikling, faggruppe Operativ kontroll. Generell saksbehandling.