Per Wangensten

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk fiskeriseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- Norge-Russland, kontroll- Norsk-Russisk analysegruppe- havnestatskontroll, kontroll, rapportering- IUU - fiskerikriminalitet - svarteliste- utveksling av inspektører- oppfølging reguleringsmøte og reguleringsforskrifter- Nasjonal Operasjoneel risikovurdering (NORK)- kontrollmanual- etterretning- BarentsWatch- FAO/COFI- Norge - EU - bilateral kvoteavtale og arbeidsgrupper- Norge - Russland - bilateral kvoteavtale og arbeidsgruppe DPU- NEAFC/PECCOE- NAFO/STACTIC- interpol- The North Sea Fisheries Intelligence Group (NA-FIG) skatt