Jens Altern Wathne

E-post:

Divisjon: Tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: Strategisk fiskeriseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Delta i drift av 24/7 tjeneste- Godkjenning av Elektronisk rapporteringssystem-software; - oppfølging i forhold til endring i ers regelverk og ERS avtaler - oppfølging av ERS regelverk i forhold til interne system og system hos leverandører- Godkjenning fangstdagbok- Landingsmelding- Kvotekontroll og melding- Oppfølging, testing av logiske tester- Dokumentasjon av ERS tabeller- Kystfiske App - praktisk gjennomføring- Oppfølging / opplæring av FMC operatører- Fangstprøve lotteriet- Utvikling og tilrettelegging av ERS data for internt og eksternt brukere