Ole Høstmark

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk fiskeriseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Programkoordinator for FangstID-programmet.