Roger Fiksdal

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk fiskeriseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- landingsforskriften, vekt, journal , prøvetrekker- vekt og andre måleutstyr- vektmanipulasjon- faggruppekoordinator for vekt- og veiesystemgruppen- håndbok i ressurskontroll (kontrollmanual)- faggruppe etterfølgende kontroll (omsetningskontroll)- faggruppe - datafangst og analyse- oppfølging justervesenet