Janne Helen Ruben

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk fiskeriseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
generell saksbehandling, klagebehandling, juridiske vurderinger og høringer, landingsforskriften, landingsforskriften - journal - vekt - prøvetrekker (utvikling av standadisert prøvetrekker - prosedyrer for prøvetrekking), forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy, forskrift om omregningsfaktor, forskrift om vanntrekk ved landing av pelagist fanget råstoff til konsum (vanntrekkforskriften), kjøperforskrift, oppfølging av salgslagene, Norge-Russland, kontroll, juridiske spørsmål, havressursloven, oppfølging reguleringsmøte og reguleringforskrifter, håndbok i ressurskontroll (kontrollmanual), prosjekt - vektmanipulasjon, analyse av vektmanipulasjon, oppfølging av Justervesenet