Seksjon reaksjoner

Ledes av Henning Osnes Teigene. Fatter vedtak i 1. instans på saker som er utredet av de andre seksjonene i avdelingen. Deltar i team med andre seksjoner ved behov. Faggrupper/team for systemavvik og vinningsavvik.


Navn
Anne Therese Alnæs Horn
Arvid Sundberg
Gudrun Egge
Henning Osnes Teigene
Henriette Nicolaysen Skrøland
Inger Smidesang Holstad
Jørgen Bjørnseth
Jørund Monsen
Lorena Bergesen Ervland
Maren Sofie Aasen
Marius Stene Fuglum
Ole Johannes Trovik
Per Kjetil Stautland
Rune Andreassen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet