Henriette Nicolaysen Skrøland

E-post:

Divisjon: Tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: Seksjon reaksjoner

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Juridisk rådgivning, saksbehandling og reaksjoner innen ressurskontroll. Saksbehandling av kontrollrapporter, reaksjon innen havressurs/fiskeri - alle typer reaksjoner. Hvitfisk og kongekrabbe.