Lorena Bergesen Ervland

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon reaksjoner

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandler innen ressurskontroll - alle type reaksjoner.