Inger Smidesang Holstad

E-post:

Divisjon: Tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: Seksjon reaksjoner

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling av fiskerisaker