Seksjon kriminalitetsforebygging

Ledes av Karianne Moen. Spisskompetanse på kriminalitet, samarbeid med A-krimsenter og andre aktører/nettverk/etater. Organisering i faggrupper/team for gransking, analyse av uønskede hendelser, kriminalitetsoppfølging (vinning).


Navn
Ann Rita Hammer
Anne Tove Sivertsen
Cathrin Storteig
Eva Kristin Godø
Gunn Seglem Christoffersen
Karianne Moen
Lena Longva-Stavem
Line Merete Rønstad
Margareth Olin Leivdal
Ståle Berglund
Susanne Andersen
Tommy Johannesen
Ton-Ola Rudi

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet