Seksjon kriminalitetsforebygging

Ledes av André Heggstad. Spisskompetanse på kriminalitet, samarbeid med A-krimsenter og andre aktører/nettverk/etater. Organisering i faggrupper/team for gransking, analyse av uønskede hendelser, kriminalitetsoppfølging (vinning).


Navn
André Heggstad
Ann Rita Hammer
Anne Tove Sivertsen
Cathrin Storteig
Elin Svanes Hjørungnes
Eva Kristin Godø
Gunn Seglem Christoffersen
Lena Longva-Stavem
Line Merete Rønstad
Margareth Olin Leivdal
Ståle Berglund
Tommy Johannesen
Ton-Ola Rudi
Øyvind Kr. Rognseth

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet