Lena Longva-Stavem

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
  • Arbeid med direktoratets systematiske, planmessige og kunnskapsbaserte tilnærming til forebygging av kriminalitet i næringene
  • Gransking/analyse av større uønskede hendelser innenfor fiskeri og akvakultur
  • Gransking/analyse og oppfølging av større saker med vinningspotensiale
  • Tverrfaglig samarbeid: Toll, skatt og fisk-samarbeidet
  • Tverrfaglig kontrollsamarbeid: Politi- og påtale, Økokrim og Kripos
  • Tverrfaglig samarbeid med Kystverket og Kystvakten
  • Tverrfaglig kontrollsamarbeid og internasjonalt kontrollsamarbeid
  • Internasjonalt kontrollsamarbeid