Lena Longva-Stavem

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for det kriminalitetsforebyggende arbeidet i seksjonen. Det innebærer arbeid med direktoratets systematiske, planmessige og kunnskapsbaserte tilnærming til forebygging av kriminalitet i næringene.