Ståle Berglund

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Analyser knyttet til oppdrett og kriminalitet, verdikjeder, risiko, og tips. kontaktperson for forskningsprosjektet FAME.