Ton-Ola Rudi

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

forvaltning og kontroll av kongekrabbe, torsk, reguleringer generelt