Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tommy Johannesen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tverretatligsamarbeid med A-krimsenter og andre aktørar/nettverk/etatar.

Organisering i faggrupper/team for kunnskapsbygging, analyse av uønska hendelsar, kriminalitetsoppfølging (vinning).

Overordna ansvar for direktoratet sitt systematiske, planmessige og kunnskapsbaserte tilnærming til forebygging av kriminalitet i næringane.

Tverrfagleg samarbeid Toll, Skatt og Fisk

Tverrfagleg kontrollsamarbeid Politi- og påtale Økokrim og Kripos

Tverrfaglig samarbeid med Kystverket og Kystvakta

Tverrfagleg kontrollsamarbeid og internasjonalt kontrollsamarbeid