Line Merete Rønstad

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

o overordnet ansvar for direktoratets systematiske, planmessige og kunnskapsbaserte tilnærming til forebygging av kriminalitet i næringene

o gransking/analyse av større uønskede hendelser innenfor fiskeri og akvakultur, i samarbeid med seksjon som «eier» saken (bistå eller overta hendelse)

o gransking/analyse og oppfølging av større saker med vinningspotensiale, i samarbeid med seksjon som «eier» saken (bistå eller overta saken)

o tverrfaglig samarbeid: Toll, skatt og fisk-samarbeidet

o tverrfaglig kontrollsamarbeid: Politi- og påtale, Økokrim og Kripos

o tverrfaglig samarbeid med Kystverket og Kystvakten

o tverrfaglig kontrollsamarbeid og internasjonalt kontrollsamarbeid

o internasjonalt kontrollsamarbeid