Strategisk akvakulturseksjon

Ledes av Britt Leikvoll. Forvaltning og utvikling av regelverk for akvakulturtilsyn, rådgivning til departement, utarbeidelse av retningslinjer, bestilling av kunnskapsstøtte mv. som er nødvendig for tilsynsarbeidet. Samarbeid med seksjon for analyse og risikovurderinger om risikovurderinger. Utarbeide føringsbrev for akvakulturtilsynet.


Navn
Amalie Jota Laastad
Bjarte Buanes
Britt Leikvoll
Daniel Ingebrigtsen
Daniel Litlekalsøy Landhaug
Elin Økland
Erik Vikingstad
Erlend Hopsdal Skjetne
Joar Justad
Julia Øyangen
Knut Johan Johnsen
Kristoffer Joel Høe
Live Reiten Finserås
Magnus Torvik
Marie Erdal
Monika Haugland
Morten Hauge Solheim
Olav Moberg
Stian Ervik Kvalø
Svein Ove Rabben
Veronika Nøstvold

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet