Veronika Nøstvold

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk akvakulturseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
saksbehandling, klagebehandling og regelverksarbeid, intern kontaktperson for region Sør, juridiske spørsmål knyttet til NYTEK-forskriften