Daniel Litlekalsøy Landhaug

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk akvakulturseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tekniske problemstillinger innenfor akvakultur, veiledning, teknisk regelverk, NYTEK-forskriften, API for rapportering av anleggssertifikater etter NYTEK23,  NS 9415, utviklingstillatelser, havbruk i eksponerte og skjermede farvann, auksjon