Olav Moberg

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk akvakulturseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

overvåking av rømt oppdrettslaks