Monika Haugland

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: strategisk akvakulturseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Rømt oppdrettsfisk: tiltak, overvåking og uttak i vassdrag, avtaler, sporing, mediehåndtering, retningslinjer, kunnskapsgrunnlag, regelverk, vannforskrift, kvalitetsnorm.