Du er her:

Norsk FMC (Fisheries Monitoring Center)

Oppdatert: 25.05.2016

Norsk FMC er Fiskeridirektoratets døgnåpne senter, som overvåker norske og utenlandske fiskefartøyers bevegelser og rapportering 24 timer i døgnet.

En viktig oppgave for senteret er daglig overvåkning og oppfølging av fiskefartøyers innsending av posisjoner og andre typer elektronisk rapporter, som fiskeflåten er pålagt å sende til Fiskeridirektoratet. Rapporteringsplikten gjelder både norske fiskefartøy i ulike farvann, og utenlandske fiskefartøy som oppholder seg eller fisker i norske farvann.

Ved å kombinere de elektroniske dataene som fiskeflåten rapporterer til Fiskeridirektoratet kan vi identifisere fiskeriaktivitet med stor presisjon. Dette er viktig, spesielt for å kontrollere fartøyenes aktivitet, men også for å følge med i utviklingen i fisket.

Norsk FMC er et viktig kontaktpunkt blant annet for fiskere, oppdrettere, Kystvakten og inspektører som arbeider med kontroll på direktoratets regionkontor.

Senteret har også en viktig rolle i kampen mot ulovlig fiske (IUU-aktivitet) gjennom sin kontakt med nasjonale og internasjonale overvåkningsentre.

Norsk FMC har ansvar for Fiskeridirektoratets beredskapstelefon 55 23 83 37 / 911 03 277, som kan benyttes for å melde inn alge- og manetoppblomstring, strandede sjøpattedyr og rømming av oppdrettsfisk.