Roger Fosse

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon analyse og risikovurdering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- nasjonal strategisk risikovurdering, statistikk- nasjonal analysegruppe (NAG)- Tableau, koordineringsansvar- nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV)- inspeksjonsdatabase- SAGA (ny kontroll og tilsynsføring)- kjøperregister-  - datafangst og analyse- fangstsertifikat,. - etterretning- satsing analyse- analyseenheten i Vardø- NSRV - Toll, skatt og fiske, etatsledermøte, kontrollsjefsmøte- fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA)- BarentsWatch