Gjermund Birkeland

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon analyse og risikovurdering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- SAGA-Havressurs (ny kontroll og tilsynsløsning)- oppfølging FMC- oppfølging sjøtjenesten- generell oppfølging av det nasjonale operative ressurskontrollarbeidet.- faggruppekoordinator for gruppen Operative kontroller- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- utveksling av inspektørerforskrift om gjensidig inspeksjonsrett for medlemsstatene i kommisjonen for fisket i det nordøstlige Atlanterhavet, oppfølging reguleringsmøte og reguleringsforskrifter, oppfølging tekniske forskrifter (utøvelsesforskriften), kjøperregister, utvikling nytt kvoteregister, faggruppe - operativ kontroll, prosjekt - vektmanipulasjon, etterretning, satsing analyse, NSRV - månedlig rapportering, oppfølging kystvakten, BarentsWatch, Norge - EU - bilateral kvoteavtale og arbeidsgrupper, håndhevelsesveiledning, anmeldesesinstruks, overtredelsesgebyr, tvangsmulgt, administrativ inndragning, utvikling av samordningsrutiner for saker som skal behandles både i forvaltnings- og straffesporet,