Frank Ove Olsen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon analyse og risikovurdering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver både for region Nordland og Kontrollseksjonen i Bergen. Ledelse av N-Gruppe (NORK) risikostyring og risikohåndtering innenfor hvitfisk/bunnfisk/Skalldyr. Ledelse av felles kontrollarbeidsgruppe Fiskeridirektoratet og fiskesalgslagene, herunder håndbok i ressurskontroll, likebehandling og kontrollveiledere . Deltar i strategisk tverretatlig samarbeide mellom fisk, skatt, og toll, og innenfor Nasjonal analysegruppe, etterretningsarbeid (REK), etterforskning (REK).