Ole Brevik

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon analyse og risikovurdering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Utvikling og forvaltning av verktøy for risikostyring av fiskerikontroll.

Digitalisering, arkitektur, smidige prosesser, utvikling og kvalitetssikring.